Απόλυτος έλεγχος και αξιοπιστία

Καλύτερη διαχείριση πίεσης εισαγωγής και αξιοπιστία ενδείξεων

Εύκολη Εγκατάσταση

Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση

Εγγύηση Συσκευών

Εγγύηση 2 ετών για την συσκευή prd 500 . 1 έτους για τη συσκευή prd 600.1 έτους για την συσκευή prd 700

*Η εγγύηση ισχύει όταν η εγκατάσταση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Τα προϊόντα μας
Μενού