Δείτε παρακάτω τις οδηγίες χρήσεως και μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του PRD.